• หน้าหลัก
  • >
  • บทความ
  • >
  • เขตเศรษฐกิจพิเศษกับการจัดการผลกระทบจากการพัฒนา: เชียงราย

  • เขตเศรษฐกิจพิเศษกับการจัดการผลกระทบจากการพัฒนา: เชียงราย
  • เขตเศรษฐกิจพิเศษกับการจัดการผลกระทบจากการพัฒนา: กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

    เอกสารเรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษกับการจัดการผลกระทบจากการพัฒนา: กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย” นี้ เป็นการรวบรวมผลการศึกษาของนักวิจัยของเครือข่ายฯ ที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วย โครงการวิจัยทั้งหมด 6 โครงการจากชุดโครงการ 4 ชุดโครงการ

    สมัครสมาชิกเพื่อดาวน์โหลดบทความ: https://www.tbs-unet.com/th/login.aspx