• ข่าวและกิจกรรม
   • >
  • โครงการพานักศึกษาลงสนามชายแดนลุ่มน้ำโขง
  • โครงการพานักศึกษาลงสนามชายแดนลุ่มน้ำโขง
  • โครงการพานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชา 159311 มานุษยวิทยานิเวศ ลงสนามชายแดนลุ่มน้ำโขง (ตามเส้นทางแม่น้ำโขงจาก แม่สาย เชียงแสน เชียงของ จังหวัดเชียงราย)
  • 17-10-18
   • บทความ
   • >
  • เขตเศรษฐกิจพิเศษกับความซับซ้อนของพื้นที่ชายแดน
  • เขตเศรษฐกิจพิเศษกับความซับซ้อนของพื้นที่ชายแดน
  • เขตเศรษฐกิจพิเศษกับความซับซ้อนของพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาจังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย และจังหวัดมุกดาหาร
   • 02-05-20
   • โดย Staff